interMaction
Onderzoek verzuim - Verzuim analyse - Gezondheidsscan - Vitaliteitsonderzoek
 

Verzuim analyse

Diagnose voor behandelplan
Het eerste wat een arts doet, als u hem/haar bezoekt is het stellen van een diagnose om vervolgens een behandelplan met u af te spreken. Lukraak wat medicijnen innemen helpt niet. Vaak past ook een goede leefstijl daarbij. Ten aanzien van organisaties geldt niets anders. Ook daar is een diagnose de voorwaarde om goed beleid te kunnen opstellen. Elke organisatie hoort daarom een diagnostisch proces te doorlopen zeker daar waar het gaat om gezondheidsmanagement c.q. verzuimanalyses.

Diagnostisch proces
Naar bovenHelaas werken te veel organisaties direct aan de oplossing. Dit kan leiden tot oordeelsfouten, zoals:
 • De verwachting kleurt de informatie.
 • De situatie doet erger voorkomen dan hij in werkelijkheid is.
 • Summier verkregen informatie geldt als criterium voor wat volgt.
 • Bevestigende voorspellingen bepalen het verdere onderzoek.
 • Wat als samenhang wordt verwacht, wordt ook gevonden (schijncorrelatie).
 • Informatie die levendig en opvallend is heeft meer invloed op de beoordeling.
 • De stemming van de deelnemers is bepalend.
Om deze oordeelsfouten te minimaliseren is het beeldvormend onderzoek de kern van de diagnose. Deze managementinformatie brengt onomstreden feiten naar boven, die mede op basis van de andere diagnostische elementen “klank” krijgen.

Relaties tussen feiten
Naar boven
In het beeldvormend onderzoek wordt veel aandacht besteed aan het verzamelen van alle harde feiten en de correlaties tussen die elementen. Enkele daarvan zijn:
 • Oorzaken
 • Ziektedagen/percentage
 • Frequentie
 • Leeftijd
 • Diensttijd
 • Functie
 • Opleidingsniveau
 • Vakantie
 • Overwerk
 • Verloop
 • Kosten
 • Projecties
Combinatie van diagnose-elementen
Naar boven
In onze verzuimanalyse gaat het om alle mogelijke harde en zachte data boven water te halen. Enkele symptomen bestrijden leidt tot onvoldoende uitwerking. Daarom is Integraal Gezondheidsmanagement de sleutel tot een volledige oplossing. Integraal Gezondheidsmanagement rust op een aantal peilers, welke in onderstaand figuur zijn samengevat.

Peilers

Een ontwikkeling en groei op elk van deze terreinen kan pas starten indien bekend is wat de uitgangspositie is op elk van deze gebieden. Daar starten waar de “patiënt” is gebleven. Daarvoor is door TNO de IGM meter ontwikkeld, die de positie van de onderneming op dat gebied in kaart brengt (www.arboportaal.nl). Voor organisaties is dit een relevant hulpmiddel om te kijken hoe zij met gezondheid in de breedte omgaan. De IGM methodiek en meter heeft een nauwe relatie met het INK model.

Bij het starten van de verzuimanalyse, beveelt interMaction het gebruik van de IGM methodiek aan. Zij ondersteunt u in de toepassing en brengt haar specifieke kennis in

Waar u het voor doet!
Naar boven

Investeren in medewerkers is investeren in een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt zowel de werknemer als de werkgever ten goede. Voordelen hiervan zijn:
 Voor de werkgever:

 • grotere inzet (betere moraal)
 • minder verzuim en uitval, meer inzetbaarheid voor het werk
 • verbeterde productie en dienstverlening
 • hogere kwaliteit van producten en diensten
 • verbeteren van de concurrentiepositie
 • positiever en aantrekkelijker bedrijfsimago
 • profilering op de arbeidsmarktpositie als aantrekkelijke werkgever, met minder kosten voor werving en selectie
 • beter beeld bij externen van de organisatie, zoals klanten, bezoekers, afnemers en leveranciers

Voor de werknemer:

 • veilige en gezonde werkomgeving
 • betere gezondheid
 • vergroting van het werkvermogen, ook op langere termijn
 • werkplezier, motivatie en betrokkenheid
 • betere arbeidsomstandigheden
 • goede werksfeer
 • betere kwaliteit van leven (werk en privé en balans daarin)
Daarom is verzuimvermindering of gezondheidsmanagement belangrijk, slechts als onderdeel van het grotere geheel. interMaction gaat graag met u in gesprek over het gehele plaatje, als uitgangspositie of om met u te bepalen welke prioriteiten belangrijk zijn voor uw organisatie.

Informatie aanvragen

Afspraak maken

Contact opnemen


   Inhoud Verzuim Analyse

   Uitgelicht
 
   Inschrijven nieuwsbrief

Email 


Naam


 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
interMaction
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
© interMaction -                                                                                                 Disclaimer & Privacy - Sitemap - Links