Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Medewerkerstevredenheidsonderzoek - Medewerkertevredenheidonderzoek - Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek - Medewerkeronderzoek
 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek


Tevredenheid bepaalt het rendement

› Bekijk hier onze Medewerkertevredenheidsonderzoek presentatie

Elke ondernemer wil graag rendement. Dit komt van tevreden klanten die producten en diensten aanschaffen, die voortkomen uit optimale processen. De kwaliteit van die processen wordt in hoofdzaak bepaald door tevreden, of beter nog, betrokken medewerkers. In belangrijke mate hebben leidinggevenden invloed op die betrokkenheid en tevredenheid.
         MTO
Als onderdeel van deze schakels is het dus belangrijk aandacht te geven aan medewerkers, die tevreden/betrokken zijn. Hun tevredenheid is vooral te meten op A-gebieden als:

  • Arbeidsverhoudingen (relatie leidinggevende- medewerker)

  • Arbeidsinhoud (verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden)

  • Arbeidsomstandigheden (werkomgeving)

  • Arbeidsvoorwaarden (beloning en waardering)
Een goed opgezet medewerkerstevredenheidsonderzoek levert betrouwbare informatie

Een goed medewerkerstevredenheidsonderzoek moet nogal aan wat voorwaarden voldoen.
Het moet:
• evenwichtig zijn,
• anoniem,
• representatief en
• leiden tot een gericht actieplan.

Daarvoor is het nodig dat er een 360° beeld verkregen wordt, waarin niet alleen de hiërarchische maar ook de collegiale samenwerking en verhoudingen in kaart gebracht worden. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek mag wel naar groepen/afdelingen te herleiden zijn, maar zal een minimale groepsgrootte nodig hebben om de anonimiteit en representativiteit te kunnen waarborgen. De analyse moet vervolgens leiden tot een concreet actieplan waarin SMART afspraken worden gemaakt.

De opzet:
  • Een dergelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek begint daarom altijd met het afstemmen van de wensen en verwachtingen van management en medewerkers. Het onderzoek moet namelijk “landen” in de hele organisatie om draag- en daadkracht te kunnen krijgen. Essentieel daarvoor is dat betrokken zich vooraf committeren aan de anonimiteit en uitkomsten en dit ook communiceren. De inschakeling van de externe partner, als waarborger voor vertrouwelijkheid en facilitator van het proces, draagt daar zeker aan bij.

  • Het medewerkerstevredenheidsonderzoek moet dusdanig opgezet zijn dat de basis tijdloos is, het moet namelijk herhaald kunnen worden om de voortgang op termijn te kunnen registreren. Het kan geheel toegespitst worden op uw organisatie of de afdelingen daarbinnen. Dit vergroot herkenbaarheid en sluit aan bij uw bedrijfsvoering.

  • Verschillende vormen van medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn mogelijk: schriftelijk, telefonisch of via internet. Om een zo groot mogelijke response te verkrijgen op korte termijn heeft de schriftelijke variant de beste kans. De methode via internet bezit daarentegen over faciliteiten als tussentijdse rapportage en automatische anonieme registratie van de response met herhaaloproep functie om de deel te nemen aan het onderzoek. Laat u zich door ons informeren over de voor- en nadelen van elke werkwijze.

  • De verwerking en rapportage die wij leveren is helder en geeft via kleuren aan waar de prioriteiten voor actie liggen. De uitkomsten verdienen aan waarde als ook andere gegevens uit uw organisatie in het onderzoek betrokken worden. Te denken valt aan gegevens over ziekteverzuim, beoordelingscores, productiviteitcijfers, RIE of PMO of een leiderschapsscan. interMaction kan u helpen met het inzichtelijk maken van deze gegevens in relatie tot de uitkomsten van het medewerkertevredenheid onderzoek.

  • interMaction ondersteunt het management met een actieplan en kan desgewenst zorgdragen voor monitoring in actie en verslaglegging.
INK/EFQM als uitgangspunt voor kwaliteit

Onze medewerkerstevredenheidsonderzoeken zijn altijd gebaseerd en hebben een nauwe relatie met het INK/ EFQM model ook al is uw organisatie daar (nog) niet gericht mee bezig. Dit model is namelijk erkend als “ Het model”, gericht op kwaliteit. Voor minder willen we het dan ook niet doen.

Meer informatie over onze werkwijze

Wij willen u graag vrijblijvend presenteren hoe onze vragenlijsten/medewerkerstevredenheidsonderzoeken eruit zien. Tevens kunnen we u dan meer vertellen over de do's en dont's van de aanpak, het onderzoek en het werken aan acties. Als externe partij worden wij gerespecteerd ten aanzien van de anonieme opzet, verwerking, communicatie en rapportage. Onze kwaliteit en prijsstelling als externe partner zal u zeker verbazen.


Voor vergroting klik op: menu en dan full screen.

 
Informatie aanvragen

Afspraak maken

Contact opnemen


   Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 

   Lid van:

 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
interMaction
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
© interMaction -                                                                                                 Disclaimer & Privacy - Sitemap - Links