interMaction
Leeftijdsprojectie - Leeftijdsanalyse - Personeelsanalyse - Opbouw en scan personeelsbestand
 

Leeftijdsprojectie

Inzicht in toekomst verloop
Vervanging van één of enkele of uitbreiding van het aantal medewerkers is vaak een eenmalige geïsoleerde actie. Het vindt plaats op het moment dat er de noodzaak toe bestaat. Onze investering bestaat daaruit dat wij een projectie maken van uw toekomstige personeelsbehoefte, over meerdere jaren, waarin wij met u toekomstige knelpunten identificeren en werken aan oplossingen. Wij onderzoeken op basis van kengetallen en interviews mogelijke vacante of uitbreidingsposities. Vervolgens kijken met u naar potentiële opvolgingsscenario’s en stellen daarvoor de benodigde kwalificaties vast. Wij spreken daarom ook van een carrièrematch in plaats van het aangaan van dienstverbanden.

Geplande actie
Bij een leeftijdsprojectie spreken we van gepland verloop, althans zo het zich zou kunnen voordoen. Op basis van de huidige leeftijd, levensverwachting en verwacht dienstverband is een projectie te maken die voorspelt hoeveel functionarissen en wie in bepaalde leeftijdscategorieën komen. Met uitgangspunten van historische cijfers is een indruk te geven in tussentijds verloop en ziekteverzuim.

Wat levert het voor u op?
U krijgt met een leeftijdsprojectie inzicht in:
• toekomstig verloop van kennis en ervaring;
• opbouw van het personeelsbestand;
• effecten op andere onderwerpen als ziekteverzuim/verlof etc;.
• toekomstig potentieel (voor o.a. managementposities);
• de basis voor strategische personeelsplanning.

Wat kunnen wij daarin voor u betekenen?
Samen met u werken wij aan het:
• opstellen van een leeftijdsprojectie
• combineren met andere variabelen (o.a. ziekteverzuim/verlof/overwerk/verloop)
• presenteren aan het management
• ontwerpen van opvolgingsscenario
• vaststellen van kwalificaties
• vormgeven van een actie- en projectplan

Voorbeelden
Graag laten wij u analyses van soortgelijke projecten zien en bespreken met u welke acties er mogelijk zijn. Neem daarvoor contact met ons op.

Informatie aanvragen

Afspraak maken

Contact opnemen


   Inhoud Leeftijdsprojectie

   Uitgelicht
 
   Inschrijven nieuwsbrief

Email 


Naam


 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
interMaction
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
© interMaction -                                                                                                 Disclaimer & Privacy - Sitemap - Links