interMaction
Opleidingsscan - Overzicht opleidingen - Stuurinformatie opleidingen - Monitoring
 

Management Actie Plan™

Werken volgens afspraak
Het heeft geleerd dat als je op een terrein afspraken met elkaar maakt of dat je gecoacht wordt de effectiviteit van de acties toeneemt. Het is of sociale controle of dat mensen elkaar steunen of gesteund voelen dat het dan opeens gaat werken. De afspraak op zich geeft in veel gevallen al genoeg aanleiding tot actie. In ieder geval zal er weinig gebeuren als er geen afspraken zijn gemaakt en/of als er niets vastgelegd is. Het gebruik van een Management Actie Plan™ voorziet er in dat acties worden vastgelegd en gemonitoord kunnen worden. In een goede samenwerking van een HR afdeling met management is de toepassing van het Management Actie Plan™ niet alleen een middel om acties te monitoren. Het vergroot veeleer meer de doelgerichtheid en de ontwikkeling in de organisatie.

Waaruit bestaat een Management Actie Plan™?
Het plan bestaat voor een deel uit informatie die nuttig en bruikbaar is voor management. Verder bevat het analyses die inzichtelijk maken hoe de conditie van de hun toegewezen medewerkers is. Voorbeelden daarvan zijn de beoordelingsscan en opleidingsscan. Al deze informatie biedt management de gelegenheid om conclusies te trekken en acties te formuleren in een handzame map of boekwerkje. In onderstaand schema zijn een aantal voorbeelden daarvan weergegeven. Voor een volledig overzicht komen wij graag met u in contact om met u vaststellen wat in uw behoefte kan voldoen.Het doel van het Management Actie Plan™ is: proactief handelen
Veel managers en HR afdelingen worden door de dagelijkse vragen in beslag genomen. Om aan ontwikkeling te werken is tijd en bezinning nodig. Indien daaraan geen prioriteit gegeven wordt blijft het brandjes blussen. interMaction kan u helpen die cirkel te doorbreken door met u een Management Actie Plan™ op te stellen, van waaruit u gericht met analyses en acties bezig bent in een context waarin breed toegewerkt wordt naar het bereiken van resultaten.Door op deze wijze te werken worden juist brandjes voorkomen en is er meer tijd voor ontwikkeling. Inpassing in (nieuwe) overlegstructuren bevordert dat organisatiebreed dezelfde aanpak gehanteerd wordt en dat ook op andere gebieden gericht gewerkt gaat worden. Er ontstaat zo een planning- en controlcyclus die ook op hogere niveaus in de organisatie herkenbaarheid verschaft over waar de business voor staat en wil staan.

Waarom u met een Management Actie Plan™ zou willen werken

Het werken via een gezamenlijk plan bevordert:
 • het gezamenlijk vaststellen van de knelpunten;
 • de draagkracht om acties te ondernemen;
 • het vaststellen van reële acties;
 • het concreet zoeken naar oplossingen;
 • het verdelen van de activiteiten;
 • de samenwerking tussen management en HR;
 • focus op bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen;
 • ontwikkeling van medewerkers;
 • lange termijn oplossingen en effecten i.t.t. brandjes blussen.
Wij helpen u!
 • Reiken onderwerpen aan.
 • Ondersteunen u in het maken van keuzes.
 • Helpen u met samenstellen van een Management Actie Plan™.
 • Verwerken van managementinformatie.
 • Begeleiden bij de introductie.
 • Faciliteren in de managementtoepassing.
 • Coachen in overlegstructuren.
Ervaringscasussen

Klant: Energiesector
Medewerkers: 1200
Met een groeiende lijst van prioriteiten en achter de dagelijkse problematiek aanhollend werden wij benaderd om meer structuur aan te brengen in het werken van de afdeling HR. Uit gesprekken constateerden we gezamenlijk dat de afdeling HR veel van het leidinggevende werk van managers overnam en overstelpt werd met punten die in de laatste fase van de problematiek zaten. Er was een sterke behoefte om meer preventief en gericht te gaan werken. Daarvoor werd met de afdeling de management informatie in kaart gebracht en uitgewerkt, dusdanig dat deze hanteerbaar werd voor management. Samen met management werden analyses gemaakt en actieplannen uitgewerkt. Hierin werden prioriteiten en taakverdeling vastgelegd. Geleidelijk resulteerde in een afname van kleine taken, waardoor er minder achter de feiten werd aangehold en de afdeling HR met management gezamenlijk kon werken aan de ontwikkeling van medewerkers.

Klant: Logistiek
Medewerkers: 500
Het bleek voor deze klant moeilijk om de jaarlijkse prioriteiten uit te voeren. Het ontbreken van draagkracht, juiste communicatie en toepasbare monitoring werd door de directie als een ernstig gemis ervaren. Om de draagkracht te bevorderen werd per afdeling met management de management informatie in kaart gebracht en naar erkenning en herkenning gezocht. Op basis daarvan werden plannen vastgelegd in het Management Actie Plan™ en afspraken gemaakt voor uitvoering: wie, wat, wanneer en hoe. Daarnaast werd er een overlegstructuur opgezet waarin rapportage over de vorderingen plaats vond en tegelijkertijd ondersteuning gevraagd kon worden. Door in een zekere regelmaat het hoogste management c.q. directie in die communicatiestructuur te op te nemen werd de communicatie bevorderd, werden korte lijnen gecreëerd, hulp direct ingeschakeld en uitstel van beslissingen voorkomen, waardoor er veel duidelijkheid onstond over de te volgen koers.

Informatie aanvragen

Afspraak maken

Contact opnemen


   Inhoud Management Actie Plan

   Uitgelicht
 
   Inschrijven nieuwsbrief

Email 


Naam


 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
interMaction
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
© interMaction -                                                                                                 Disclaimer & Privacy - Sitemap - Links