interMaction
Disclaimer & Privacy
 

Disclaimer & Privacy

Tekst Disclaimer, auteursrechten website

Disclaimer
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het bijna uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd is. Mocht de informatie onvolledig of anderszins onjuist zijn, neemt u dan contact met ons op. Mocht u iets opvallen, dan zouden wij een terugkoppeling hiervan erg waarderen.

Eigendom
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij interMaction. Zonder schriftelijke toestemming van interMaction is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Studenten zijn hiervan uitgesloten.

Tekst Privacy, onderzoek

Privacy
Wij gaan zorgvuldig met organisatie en persoonsgegevens om, deze zullen niet zonder instemming van de organisatie of de persoon, openbaar gemaakt worden.

Onderzoek
Indien u per email een uitnodiging ontvangt van onze onderzoeksapplicatie betreft dit een persoonlijke uitnodiging. Uw gegevens zijn dan beschikbaar gesteld door onze opdrachtgever.
Uw contactgegevens
staan in een andere tabel dan de door u ingevulde informatie, deze worden ontkoppeld bij verwerking en zullen nooit met uw gegevens worden gekoppeld tenzij uitdrukkelijk vermeld.

 
   Enkele van onze klanten:
Your browser is not able to run this Flash script.

Requirements:
- JavaScript must be enabled
- You must have Flash installed

   Adresgegevens

Hardenberg (hoofdkantoor)
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
Postbus 407
7770 AK HARDENBERG

Amsterdam
Rhôneweg 44a
1043 AH AMSTERDAM

Telefoon: +31 5 23 23 31 85
Fax:         +31 5 23 23 31 56
E-mail:      
 
   Inschrijven nieuwsbrief

Email 


Naam


 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
interMaction
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
© interMaction -                                                                                                 Disclaimer & Privacy - Sitemap - Links