interMaction
Opleidingsscan - Overzicht opleidingen - Stuurinformatie opleidingen - Monitoring
 

Opleidingsscan

Status van kennis en ervaring
Voor de bepaling van de kwalificaties in uw organisatie dient u inzicht te hebben in de aanwezige kwaliteiten bij uw medewerkers. Dit inzicht kan verkregen worden door de aanwezige kennis en ervaring in kaart te brengen. Daaronder kunnen verstaan worden de gevolgde (en behaalde) opleidingen, de competenties (vak- , gedragscompetenties of EVC’s). Deze analyse geeft een goede inkijk in huidige of toekomstige te overbruggen opleidingsbehoefte.Gecombineerd met de beoordelingsresultaten kunt u de “kloof” vaststellen van wat er aan kwaliteiten in de organisatie zijn en behoren te zijn. Op basis van de noodzaak om in actie te komen bepaalt u de prioriteiten en de stappen die u moet ondernemen om de kloof te dichten.

In kaart brengen van de feiten
In een overzicht wordt vastgesteld welke opleidingen uw medewerkers hebben genoten. Deze geeft een inzicht per medewerker en de vergelijking met collega’s. Op basis hiervan kunt u vaststellen of deze verdeling evenwichtig is en welke opleidingen tot het opleidingsprofiel behoren (basis benodigde opleidingen).Dergelijke overzichten kunnen uitgebreid worden met competenties, EVC’s e.d.

Welke toegevoegde waarde wij u kunnen leveren
Menig organisatie is in staat dergelijke overzichten te produceren. Tijdgebrek, een goede introductie in de organisatie en een juiste toepassing kunnen de aanleiding zijn om professionele ondersteuning te gebruiken. interMaction biedt die, doordat zij veel ervaring heeft in het opstellen van dit soort overzichten en de toepassing daarvan. Met name bij dit laatste geldt dat de acties die er uit dienen te volgen het belangrijkste onderdeel zijn van de gehele exercitie.

Voor een compleet beeld is combinatie en integratie met de beoordelingsscan mogelijk. Deze scans maken onderdeel uit van het Management Actie Plan. Laat u hierover verder informeren.

Informatie aanvragen

Afspraak maken

Contact opnemen


   Inhoud opleidingsscan

   Uitgelicht
 
   Inschrijven nieuwsbrief

Email 


Naam


 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
interMaction
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
© interMaction -                                                                                                 Disclaimer & Privacy - Sitemap - Links