Benchmark arbeidsvoorwaarden
Benchmark arbeidsvoorwaarden - Primaire arbeidsvoorwaarden benchmark - Secundaire arbeidsvoorwaarden benchmark
 

Benchmark arbeidsvoorwaarden

Elk onderzoek is een momentopname
Van meningen is bekend dat die snel kunnen wisselen. Feiten bestaan echter ook niet voor de eeuwigheid. Zo wisselen arbeidsvoorwaarden vaak minimaal één keer per jaar. Vooral de laatste jaren hebben we op dat gebied nogal wat ontwikkelingen gekend, mede doordat de overheid een aantal zorgtaken heeft afgestoten. Dit is de reden dat wij bij elk arbeidsvoorwaardelijk onderzoek uitgegaan van actuele vergelijkingen, tenzij de bij ons bestaande gegevens niet ouder zijn dan 6 maanden en exact vergelijkbaar zijn naar functieniveau.

Wij kiezen met opzet voor de actuele vergelijking, omdat allerlei bestaande databases:
  • Meestal niet actueel zijn
  • Algemeen van aard zijn:
    • in een actueel onderzoek kan gemakkelijker navraag gedaan worden.
    • de  “overige elementen” van de arbeidsvoorwaarden (secundair en tertiair) zijn vaak niet exact vergelijkbaar (het betreft gemiddelden);
    • bij de bepaling van het functieniveau wordt uitgegaan van algemene criteria uit de database en niet vanuit de gevraagde functies. Wij leggen wel de nadruk op de specificaties.

Hoofdkenmerken van de benchmark
Elke benchmark bestaat uit een inhoudelijk en numeriek onderdeel (WAT) en de vorm (HOE). Het inhoudelijk onderdeel betreft in het arbeidsvoorwaardenonderzoek de vergelijking van taken. Daarvoor worden eerst de taakgebieden in kaart gebracht en vervolgens per deelgebied uitgewerkt.

Beoordelingen        
 •  Aanmaken formulieren voor managers        
 •  Aanmaken formulieren voor medewerkers        
 •  Monitoren scores        
 •  Archiveren formuleren        
Arbeidsverhoudingen        
 •  Begeleiden werkoverleg        
•  Eindredactie communicatieblad en
•  bedrijfsberichten
       
•  Coördineren personeelsvereniging        
•  Organiseren informatiebijeenkomsten /
•  personeelsactiviteiten
       
•  Verzorgen individuele
•  informatievoorziening
       
(klik op de afbeelding voor een vergroting)
In het numerieke deel gaat het om de vergelijking van cijfers.

Als klant stelt u de elementen van het onderzoek samen
In gezamenlijk overleg met de klant wordt vastgesteld op welke wijze de benchmark zal plaatsvinden:
•  voor welke gradatie van respons activatie zal worden gekozen;
•  hoe de rapportage;
•  follow-up zal plaatsvinden.

Wijze van onderzoek:
Afhankelijk van de diepgang en benodigde gegevens kan voor één of een combinatie van onderstaande werkwijzen worden gekozen:
•  Persoonlijk interview: één op één onderzoek.
•  Telefonische benadering: consult, geen callcenter.
•  Schriftelijke vragenlijst.
•  Applicatie met uitnodiging en herinnering.

Gradatie van respons activatie
•  Vrijblijvende actie:
  men wordt op de hoogte gesteld van de benchmark en kan vrijblijvend deelnemen.
•  Normale actie:
  men wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de benchmark, hierover worden afspraken gemaakt en er volgt
  eventueel enkele malen een follow-up ter activatie.
•  Intensieve actie:
  men wordt in de startfase betrokken bij de opzet en uitvoering van de benchmark, wat leidt tot een
  samenwerkingsverband.

Rapportage en follow-up
• 
Rapport
  Schriftelijke rapportage
•  Presentatie
  Organisatie/afdeling, managementteam
•  Discussie
  Benchmark partners
•  Netwerksetting
  Uitwisseling van andere elementen
•  Herhaling onderzoek met vastgestelde frequentie

Succesbevorderende factoren
Benchmarken lijkt eenvoudig, maar veel organisaties vertonen enige huiver om er mee aan de slag te gaan. Het kost namelijk tijd en voor je het weet kunnen je gegevens op straat liggen. interMaction neemt u veel werk uit handen en treedt op als onafhankelijke partner. Wij dragen zorg voor professionaliteit en anonimiteit. Daarom geven wij veel aandacht aan:

•  Het begrijpen van uw eigen situatie.
•  Het kiezen van de juiste processen of prestaties.
•  Het bepalen van de relevante prestatie-indicatoren.
•  De planning: keuze onderwerpen, (eenduidige definities, instrumenten en resultaten).
•  Teamsamenstelling (creëren commitment).
•  Partnerkeuze (benchmarkpartners).
•  Anonimiteit.

Projectmanagement kenmerkt onze werkwijze

Voor dit soort trajecten is de werkwijze opgedeeld in de volgende stappen:
•  initiatief fase;
•  definitie fase;
•  ontwerp fase;
•  voorbereiding fase;
•  realisatie fase;
•  nazorg.

Laat u verder informeren over onze aanpak.

Informatie aanvragen

Afspraak maken

Contact opnemen


   Inhoud Benchmark Arbeidsvoorw.

   Uitgelicht
 
   Inschrijven nieuwsbrief

Email 


Naam   Lid van:

 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
interMaction
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
© interMaction -                                                                                                 Disclaimer & Privacy - Sitemap - Links