HRM / P&O Benchmark
Benchmarken P&O afdeling - HRM Benchmark - Medewerkertevredenheid - Kengetallen - Analyse HR Beleid
 

HRM / P&O Benchmark

U hoort regelmatig dat uw afdeling HR/P&O te groot is. Het ziekteverzuim is te hoog of de arbeidsvoorwaarden zijn te luxe. U hebt daar wel een gevoel bij, maar het ontbreekt u echter aan feiten. U zou wel willen weten hoe dat bij andere organisaties is. Loopt u uit de pas of valt het wel mee? En als het bij anderen dan beter is, wat zou u van hun kunnen leren.

U moet de kosten verlagen en de opbrengsten verhogen. De concurrentie doet het beter. U zou willen weten hoe andere organisaties het beter doen dan uw organisatie. U zou wel meer gegevens met andere organisaties willen uitwisselen, maar het komt er niet van om met hen in contact te komen. Daarnaast wilt u niet alle informatie van uw organisatie kwijt. Het zou mooi zijn als informatie anoniem uitgewisseld kan worden. 

Wij kunnen u helpen met het verzamelen van uw eigen bedrijfsgegevens. Wij brengen met u in kaart wat u wilt weten. Op basis daarvan contacten wij andere organisaties. Regio’s, de grootte van branches en zelfs namen stemmen wij met u af. Overzichtelijk wordt data vergeleken. Anoniem of gedeeltelijk anoniem als partijen dit willen. Waar gewenst starten we een benchmarkpool, waarin bedrijven elkaar ontmoeten en regelmatig gegevens uitwisselen.
Daarvoor kunnen wij u helpen met:
  • het instrument;
  • de dataverzameling;
  • de rapportages en/of de uitwisseling daarvan;
  • het voorzitten van de benchmarksessies.
Wij kunnen u faciliteren in het verbeteringsproces en assisteren bij de implementatie van veranderingen.

Whitepaper Lees in onze gratis White paper meer over het hoe en wat van benchmarks.


Informatie aanvragen

Afspraak maken

Contact opnemen


   Uitgelicht
 

   Lid van:

 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
interMaction
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
© interMaction -                                                                                                 Disclaimer & Privacy - Sitemap - Links