Uitgangspunt

De dagelijkse gang van zaken biedt weinig mogelijkheid om boven de materie uit te stijgen. Met de HRM scan kunt u echter in 15 minuten een voorlopig beeld krijgen van de status van het HRM beleid in uw organisatie. Tevens kunt u in een oogopslag zien waar primaire verbeteringen noodzakelijk zijn. Deze HRM scan is eveneens gemakkelijk en vlot door management in te vullen waardoor u niet alleen een completer beeld, maar ook een breder draagvlak kunt verkrijgen.

Deze Quick-scan toetst het HRM beleid op een 9 tal terreinen:

 • Werving & selectie
 • Personeel & planning
 • Arbeidsvoorwaarden & beloning
 • Feedback & Beoordeling
 • Loopbaan & Mobiliteit
 • Opleiding & Ontwikkeling
 • ARBO, verzuim en re-integratie
 • Taakinhoud & Arbeidsorganisatie
 • Leidinggeven

Deze HRM scan komen wij graag vrijblijvend met u doornemen. Op basis hiervan kunnen we u tevens ter plekke een interpretatie en analyse aanreiken.

Start de HR / P&O Scan

Voor een brede toepassing adviseren wij gebruik te maken van onze dienstverlening. In die situatie:

 • vergroot onze onafhankelijkheid uw draagvlak;
 • leveren wij een elektronische HRM scan;
 • krijgt u een overzichtelijke rapportage;
 • kunnen wij de presentatie voor u verzorgen.

Diagnostic-scan

Met in de spiegel te kijken kunt u nog niet uw algehele gezondheid vaststellen en zeker niet ontdekken of u iets mankeert c.q. wat de oorzaken daarvan kunnen zijn. Ditzelfde geldt ook voor organisaties. Daarvoor is een dieper onderzoek vereist. interMaction beschikt over methodes om u een gedegen beeld te geven van de status van uw organisatie, uw HR beleid en de te nemen verbeteracties. In samenwerking met onze professionals bepaalt u de “diepte en de breedte van het onderzoek”, de doelgroep, de participatie en de werkwijze.

Het pallet van deze HRM scan omvat in algemene zin:

 • Doelstellingen inventarisatie
 • Leiderschapsscan
 • Cultuuranalyse
 • Kengetallenonderzoek
 • Enquête
 • Interviews (extern/intern)
 • HR instrumenten kwalificatie
 • Formulieren/documentenonderzoek
 • HRIS effectiviteitmeting
 • Analyse CAO en/of interne reglementen

Het onderzoek kan uitgebreid worden met een externe benchmark.

De werkvorm kent een aantal fasen:

 • Voorbereiding
 • Verzamelen van informatie
 • Diagnose
 • Identificatie verbeteracties
 • Implementatie
 • Evaluatie
 • Follow-up

Only people makes successes

Leiderschap en HRM vormen de belangrijkste pijlers in de bedrijfsvoering. Al het andere is een uitvloeisel daarvan. Alleen mensen kunnen iets maken, kunnen er een succes van maken. Het is daarom essentieel om van tijd tot tijd te meten hoe de vitaliteit van de organisatie er voor staat. Neem daarom contact met ons op en ontdek wat u kunt doen aan de gezondheid van uw organisatie.