U hoort regelmatig dat uw afdeling HR/P&O te groot is. Het ziekteverzuim is te hoog of de arbeidsvoorwaarden zijn te luxe. U hebt daar wel een gevoel bij. Het ontbreekt u echter aan feiten. U zou wel willen weten hoe dat bij andere organisaties is. Loopt u uit de pas of valt het wel mee? En als het bij anderen dan beter is, wat zou u van hun kunnen leren.

U moet kosten verlagen en opbrengsten verhogen. De concurrentie doet het beter. U zou willen weten hoe andere organisaties het beter doen dan uw organisatie. U zou wel meer gegevens met andere organisaties willen uitwisselen. Het komt er niet van om hen te contacten. Daarnaast wilt u niet alle informatie van uw organisatie kwijt. Het zou mooi zijn als informatie anoniem uitgewisseld kan worden.

Wij kunnen u helpen met het verzamelen van uw eigen bedrijfsgegevens. Wij brengen met u in kaart wat u wilt weten. Op basis daarvan contacten wij andere organisaties. Regio’s, branches grootte en zelfs namen stemmen wij met u af. Overzichtelijk wordt data vergeleken. Anoniem of gedeeltelijk anoniem als partijen dit willen. Waar gewenst starten we een benchmarkpool, waarin bedrijven elkaar ontmoeten en regelmatig gegevens uitwisselen.
Daarvoor kunnen wij u helpen met:

  • het instrument;
  • de dataverzameling;
  • de rapportages en/of de uitwisseling daarvan;
  • het voorzitten van de benchmarksessies.

Wij kunnen u faciliteren in het verbeteringsproces en assisteren bij de implementatie van veranderingen.

Whitepaper Lees in onze gratis White paper meer over het hoe en wat van benchmarks.