Het medewerkersonderzoek is in hoofdlijnen op te delen in drie fases:

voorbereiding1. De voorbereidingsfase.
Hierbij zal de inhoud van het onderzoek vorm worden gegeven. Een duidelijk doel en richting is zeer belangrijk voor een succesvol onderzoek. Er zal ook een projectplan opgesteld worden. Daarnaast treft u ook de nodige voorbereidingen en zal er aandacht gegeven worden aan het creëren van draagvlak binnen de organisatie.

uitvoering2. De uitvoering
De uitvoering van het onderzoek staat hierbij centraal. Door ons gedegen uitvoeringsproces kunnen wij een hoge participatiegraad realiseren. Door de inzet van de projectplanner kunt u terwijl u het proces volgt via ons online dashboard even achterover leunen.

afronding3. Afronding en monitoring
We gaan alle gegevens bundelen en maken de uitkomsten grafisch overzichtelijk en helder. De resultaten zijn klaar voor presentatie. Hierna worden de resultaten gezamenlijk geanalyseerd en krijgt u advies en handvaten voor organisatieontwikkeling.

Vervolgens gaat u aan de slag met de actiepunten!