Met tevreden en betrokken medewerkers heeft u een voorsprong

Kwalitatief medewerkersonderzoek krijgt u door deze op te zetten vanuit het INK-model (EFQM). Dit model is erkend als “het model” gericht op kwaliteit & verbeteringsprocessen. In dit model worden de aspecten leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, management van middelen en de processen als de belangrijkste drivers gezien voor de organisatie resultaten. Eén van die resultaten is de medewerker betrokkenheid/tevredenheid. Het logisch verband van de kernelementen staat nog eens uitgebeeld in onderstaand figuur.

MTO_doel

Als onderdeel van deze schakels is het dus belangrijk aandacht te geven aan medewerkers, die tevreden én betrokken zijn. Hun tevredenheid is vooral te meten op A-gebieden als:

  • Arbeidsverhoudingen (relatie leidinggevende- medewerker)
  • Arbeidsinhoud (verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden)
  • Arbeidsomstandigheden (werkomgeving)
  • Arbeidsvoorwaarden (beloning en waardering)

Door te zorgen voor een compleet beeld van uw organisatie en alle belangrijke HR-thema’s krijgt u inzicht in hoe u de prestaties van uw medewerkers kunt vergroten!

Zo maakt u een goede start

meerdan2Onderstaande uitgangspunten zijn belangrijk om een goed en succesvol medewerkers onderzoek te realiseren. Klik op de punten voor een korte toelichting. We komen graag bij u langs om deze uitgebreider te bespreken.

Users48Een degelijk medewerkers onderzoek begint altijd met het afstemmen van de wensen en verwachtingen van management en medewerkers. Het onderzoek moet namelijk “een goede landing maken” binnen de organisatie. Juiste communicatie verzekerd draagvlak en zorgt voor daadkracht achteraf. Essentieel daarvoor is dat betrokken zich vooraf committeren aan de anonimiteit en uitkomsten én dit ook communiceren. De inschakeling van een externe partner, als waarborger voor vertrouwelijkheid en facilitator van het proces, draagt daar zeker aan bij.

custom-reports48Het medewerkers onderzoek moet zo opgezet zijn dat het periodiek herhaald kan worden om de voortgang op termijn te kunnen monitoren. Het onderzoek zal in veel gevallen afgestemd moeten worden op kenmerken van de organisatie of zelfs op afdelingspecifieke kenmerken. Dit om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op de bedrijfsvoering. Dit vergroot herkenbaarheid en de effectiviteit van het onderzoek.

TodoVerschillende vormen van medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn mogelijk: schriftelijk, telefonisch of via internet. Om een zo groot mogelijke response te verkrijgen op korte termijn heeft de schriftelijke variant de beste kans. De methode via internet bezit echter faciliteiten als tussentijdse rapportagemogelijkheid, automatische anonieme responseregistratie en een herhaaloproep functie om deel te nemen aan het onderzoek. Laat u zich door ons informeren over de voor- en nadelen van elke werkwijze.

pie-chartDe analyse en rapportage die wij leveren is helder en geeft via kleuren aan waar de prioriteiten voor actie liggen. De uitkomsten verdienen aan waarde als ook andere gegevens uit uw organisatie in het onderzoek betrokken worden. Te denken valt aan gegevens over ziekteverzuim, beoordelingscores, productiviteitcijfers, RIE of PMO of een leiderschapsscan. interMaction kan u helpen met het inzichtelijk maken van deze gegevens in relatie tot de uitkomsten van het medewerkertevredenheid onderzoek.

We stellen doelen en geven u de handvaten om aan de slag te gaan met organisatieverbetering. interMaction ondersteunt het management met een actieplan en kan wanneer dat gewenst is zorgen voor monitoring in actie en verslaglegging.

protect blueOnze medewerkersonderzoeken zijn wetenschappelijk onderbouwd en hebben een nauwe relatie met het INK/EFQM model ook al is uw organisatie daar (nog) niet gericht mee bezig. Dit model is namelijk erkend als “Het model”, gericht op kwaliteit. Voor minder willen we het ook niet doen.

stock-photo-12725285-professional-growthTevreden en betrokken medewerkers zijn enthousiast en gemotiveerd, ze blijven langer bij de organisatie, zijn minder vaak ziek en verzetten meer werk. Het verbeteren van uw organisatie begint daarom met een onderzoek.