Al meer dan 10 jaar onderzoeken wij voor verenigen hun relatie met hun achterban, belangbehartiging, activiteiten of andere aspecten. Dit geeft het bestuur, bureau en de leden zelf inzichten waarmee gericht gewerkt kan worden aan ontwikkeling, verbetering en innovatie.

Methode
Steeds meer worden deze onderzoeken online uitgevoerd, maar afhankelijk van de doelgroep kunnen ook andere methoden ingezet worden zoals schriftelijk of telefonisch. Vanuit efficiency zien we dat online toch veelal de voorkeur heeft.

Maatwerk
De vragen die we de leden voorleggen bestaan vaak uit een aantal standaard onderwerpen toegespitst op uw vereniging en een aantal verenigingsspecifieke onderwerpen. Hiermee sluiten we aan bij de gebruiken en taal in uw vereniging. Een aantal onderwerpen die regelmatig aan de orde komen bij onze leden onderzoeken:

  • Imago van de vereniging
  • Kwaliteit dienstverlening / producten en/of activiteiten
  • Belangbehartiging van de vereniging en individuele leden
  • Speerpunten vereniging / Visie, strategie
  • Organisatie (bestuur, bureau) / mensen, medewerkers
  • Betrokkenheid, inzet, loyaliteit leden
  • Sterke & verbeterpunten

Rapportage
De rapportage bestaat uit een voornamelijke grafische weergave van de antwoorden. Hiermee kan u zelf een goede analyse maken. Wij voegen een analyse toe, maar de ervaring leert dat een eigen analyse leidt tot meer inzet en motivatie voor vooruitgang. In de rapportage zit vaak een prioriteitenmatrix, welke een goede ondersteuning kan bieden bij het bepalen van prioriteiten en mogelijke effecten.

Meer weten of offerte?
Neem contact met ons op voor het plannen van een afspraak, of laat hieronder een berichtje achter voor ons dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Interesse: