Behoefte aan inzicht in uw vraagstuk?

interMaction onderzoek heeft als kernactiviteit het meetbaar maken van HR aspecten.

Door inzicht in de eigen organisatie of de vergelijking met anderen krijgt u handvatten om gericht te sturen in verander- en verbeteringsprocessen. Tevens geven wij u inzicht in welke aspecten met elkaar verband houden en door correlatieberekeningen voorspelbaarheid veronderstellen ten aanzien van oorzaak en gevolg.

Wij adviseren u welke aspecten u stuurinformatie opleveren en op welke  wijze u de meetgegevens het beste kunt communiceren om bij verandering het  draagvlak daarvoor te vergroten. Elk trajecten richten wij daarom zo in dat  buy-in vanuit de organisatie plaats vindt.

Na het  vastleggen van de waarnemingen en de gezamenlijke analyse stellen wij met u een  gericht actieplan op, om het vervolg concreet inhoud te geven.

interMaction meet het functioneren van uw HR afdeling met behulp van een:

HRM Scan (Quick scan) |   HRM Benchmark |   Balanced Score Card

Daarnaast hebben wij een aantal standaard HR onderzoeken, zoals:

Desgewenst  kunnen wij ook op specifieke onderwerpen inzoomen

Graag nodigen wij u uit om op de desbetreffende pagina’s meer over onze onderzoeken en de methoden te lezen.

interMaction is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en onderschrijft de Verklaring ESOMAR-ICC en de Privacy Code.