Ondersteuning bij het werven & selecteren van medewerkers

Veel P&O/HR afdelingen verrichten zelf veel werving- en selectieactiviteiten. Dit is dan ook de activiteit waaruit veelal de behoefte is ontstaan om een P&O afdeling op te zetten. Het werven en selecteren van medewerkers is een tijdrovende activiteit. Het komt meestal ongelegen, het vraagt veel organisatorische capaciteit en het kenmerkt zich vaak door tijdsdruk. Daarnaast is het een selecteren van mensen een kunst. De trefkans van goede kandidaten is 8 op de 10. Dit is een treurig maar vastgesteld gegeven, “worldwide”! InterMaction ondersteunt u bij werving en selectie (w & s), Wij kunnen zorg dragen voor:

Inhoudelijk

 • Het invullen van één vacature
 • Een w & s project voor meerdere functies
 • Eén of meer delen van het proces overnemen
 • De hele werving en selectie activiteit van uw onderneming
 • Begeleiding van minder ervaren selecteurs
 • Het met onze hulp objectiveren van selectieprocessen bij reorganisaties

Procesmatig

 • Het scannen van het w & s proces
 • Procesverbeteringen
 • Training in selectiegesprekken
 • Advies m.b.t. het automatiseren uw w & s proces


Partnership is investeren

Recruitment past volgens ons in een breed perspectief, zodanig dat u de meest optimale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting krijgt. Wij gaan daarom ook niet voor die ene keer, maar zien graag een partnership, waarin wij met u willen investeren. Onze investering begint ermee uit dat wij een projectie maken van uw toekomstige personeelsbehoefte over meerdere jaren waarin wij met u toekomstige knelpunten identificeren en werken aan oplossingen. Wij onderzoeken op basis van kengetallen en interviews mogelijke vacante of uitbreidingsposities. Wij kijken met u naar potentiële opvolgingsscenario’s en stellen daarvoor de benodigde kwalificaties vast. Wij spreken daarom ook van een carrière match in plaats van het aangaan van dienstverbanden.

Ons partnership betekent niet dat wij bij elke vacante positie behoren te ondersteunen. Natuurlijk gaan wij uit van samenwerken, maar dit betekent niet dat je niets meer zonder elkaar kunt doen. Uw vraag is bepalend en wij ondersteunen daar waar u dit relevant acht. Wij geloven dat het immers alleen echt werkt als het van toegevoegde waarde is.

Wij besteden veel aandacht aan de selectiemethoden. Wij schuwen de kandidaat niet en hebben daarom diepgaande interviews. De waarheid komt toch eens aan het licht en liever nu dan later. De uiteindelijke kandidaat die matched wordt vanuit een tweetal referenties nog eens extra beoordeeld.

Als partner ontvangt u van ons tweewekelijks een voortgangsrapportage bij ingezette trajecten, zodat u op de hoogte blijft van kwantitatieve en kwalitatieve vorderingen. Wij evalueren de kandidaat met u, na 2 en 6 maanden in dienst, en voorzien u of hem/haar van coachingsadviezen, waar nog nodig. Vanuit ons partnership en onze continue betrokkenheid blijven wij ook nadien nog oog houden voor ontwikkeling van uw medewerker.


 

Wat zijn uw voordelen?

Met het geheel of in delen uitbesteden van deze werving en/of selectie:

 • Houdt u meer tijd over voor andere activiteiten
 • Huurt u ervaren Recruitment professionals in
 • Is deze activiteit kosteneffectief (alleen op die momenten hebt u extra ondersteuning nodig)
 • Bent u verlost van allerlei organisatorische rompslomp
 • Is de interactie met kandidaten qua tijd en inhoud niet langer uw zorg
 • Kijkt u mee door het oog van een relatieve buitenstaander
 • Krijgt u externe feedback op uw interne processen
 • Bent u verzekerd van een objectief referentieproces

Wilt u meer weten over onze service en/of wilt u ons inschakelen voor een de inhoudelijke invulling van een vacature of voor procesverbeteringen in uw procedure?