In Nederland zijn diverse subsidieregeling van kracht die direct of indirect met het HR werkveld samenhangen. Het beheer van dit soort projecten valt achteraf meestal tegen, de intern besteede tijd aan verantwoording ligt vaak niet in lijn met de opbrengsten. Wij kunnen u ondersteunen bij het inrichten en beheer van de projectadministratie. Daarnaast kunnen wij inhoudelijk (indien gewenst) adviseren over aanpak & uitvoering.


 

Valkuilen subsidies

Het beheersen van subsidieprojecten blijkt in de praktijk tegen te vallen voor organisaties. Na afloop blijkt er vaak een hele administratieve rondslomp op gang te komen. Hiermee gaat veel tijd en dus een deel van de opbrengsten verloren. Achteraf blijkt vaak dat een andere opzet en inrichting van het project tot een beter resultaat had kunnen leiden in de verantwoording van het project.

De belangrijkste valkuilen voor het opzetten van een goed subsidieproject zijn:

 • Onjuiste inrichting projectadministratie: het onjuist inrichten van de projectadministratie of het niet goed
 • bijhouden leidt tot de meeste frustratie bij organisaties.
 • Gebrekkinge communicatie: het onjuist of onvoldoende communiceren van de doelstellingen en de nut &
 • noodzaak.
 • Onvoldoende management commitment: er is een bepaald bedrag of percentage gesubsidieerd, iedereen blij.
 • Maar hierdoor kan een stuk draagvlak verdwijnen omdat het toch gedeeltelijk extern wordt vergoed.

 

Regelingen / Subsidies

Hieronder ziet u een kort overzicht van de subsidies waarin wij u kunnen ondersteunen, erachter de subsidieverstrekkers.


 

Aanpak

U heeft een idee en een regeling gevonden, wat dan?

De eerste stappen zijn vervolgens:

 • Overleggen; intern / extern
 • Ontwikkelen; projectidee uitwerken
 • Schrijven; opstellen subsidieaanvraag

Een goed projectplan bestaat uit de volgende onderdelen en doorloopt de onderstaande stappen:


 

Tips

 • Start tijdig, want er is veel uit te zoeken
 • Besteed tijd een aandacht aan de aanvraag en begroting
 • Hou in je planning rekening met uitloop
 • Prijs je organisatie en het project aan
 • Neem tijd en aandacht voor de formaliteiten (benamingen, ondertekening en deadlines)
 • Hou je eigen strategie vast, maar de wat je beloofd hebt
 • Blijf op de hoogte van regelingen en wijzigingen
 • Geef wijzigingen in je project op tijd door aan de subsidieverstrekker
 • Hou een goede projectadministratie bij
 • Registreer uren en facturen
 • Betref boekhouding / accountant vanaf het begin
 • Houd rekening met de tijd en geld die de administratie kost

 

Onze dienstverlening – no cure no pay

Onze pragmatische aanpak bij subsidieprojecten is op basis van “no cure, no pay”. Dit houdt in dat onze inzet pas wordt beloond bij toekenning en juiste verantwoording van het project.

Neem contact met ons op dan kunnen wij:

 • u informeren over de regeling;
 • de aanvraag voor u indienen (op basis van een no cure, no pay basis);
 • u ondersteuning geven in projectmanagement en verantwoording;
 • inhoudelijke één of meerdere bijdragen leveren in het/de project(en).