Hoeveel en welke mensen heeft uw organisatie nodig? Dat kunt u aan het lot overlaten, maar ook bewust en doelgericht plannen. Het bepalen van kwantiteit en kwaliteit zijn dan de sleutelwoorden. Deze zijn afhankelijk van strategie van de organisatie. Hoe wilt u in de toekomst acteren en wat betekent dit voor uw personeelsbezetting? SPP is het meest basale en vitale element van heel uw HR beleid. Hier vanuit kunt u komen tot de beste werving en selectie, beoordeling en ontwikkeling van uw medewerkers.


 

Hoe werkt strategische personeelsplanning?

SPP is een methodiek om vanuit de strategie van de organisatie te komen tot een analyse van het huidige personeelskapitaal en het gewenste personeelskapitaal. De basis is een SWOT en DESTEP analyse van uw organisatie. Die wordt gevolgd door een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse van uw personeel. Kwantitatief op basis van de cijfers die u al hebt. Door daar een analyse en projectie van te maken weet u wat dit betekent voor de toekomst. Kwalitatief door een analyse van competenties, mobiliteit, kwaliteit, vaardigheden en talenten van medewerkers. Ook wel vlootschouw genoemd.

De volgende stap is om vanuit de verschil analyse (huidig en toekomstig) te komen tot gerichte speerpunten & oplossingen, die direct bijdragen aan de organisatie koers / strategie.


 

Wat zijn de praktische stappen?

Strategische personeelsplanning is op hoofdlijnen onder te verdelen in een zestal stappen:
  1. Bepalen van de strategie & ambities
  2. In kaart brengen van relevante externe ontwikkelingen
  3. Analyse huidig personeelskapitaal
  4. Analyse toekomstig gewenst personeelskapitaal
  5. Analyseren verschillen huidig en gewenst personeelskapitaal
  6. Komen tot HR-speerpunten en oplossingen

Wij helpen u bij het vormgeven van het gehele traject of bij één of meerdere onderdelen zoals het ontwerpen van de analyses of het afnemen van de “vlootschouw”.


 

Informatie / Whitepaper

Wenst u meer informatie over onze aanpak te ontvangen?
Vul dan onderstaand formulier in en wij sturen u onze digitale Whitepaper SPP toe :

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Bericht (optioneel)