Better be good

De eerste indruk is in veel gevallen nogal bepalend of dat nu in het dagelijks leven zo is met een ontmoeting of als mensen ergens in nieuwe groepen betrokken raken. Niet alleen op school was dit zo, maar ook in een nieuwe werkkring is dat het geval. Het zijn herinneringen die mensen lang bij blijven omdat ze op dat moment super geconcentreerd zijn/waren. Er is dus alle reden om zorgvuldig de zaken voor te bereiden en op het moment suprême er voor te zorgen dat het er gelikt uit ziet en dat alles op rolletjes loopt. De nieuwkomer moet het gevoel hebben dat er aandacht aan medewerkers wordt besteed en zeker nu aan hem of haar. Dat regel je dus niet eventjes en je bent er ook niet met een dagje vriendelijkheid. Het moet in je zitten, diep verankerd zijn in de organisatie dat mensen er toe doen. Het opstellen van een introductie programma kan management en medewerkers helpen daar weer eens extra op te letten. Per slot van rekening zegt het alles over de kwaliteit van je organisatie.


 

Voorbereiding is het halve werk

Bij veel organisaties bestaat de introductie van nieuwe medewerkers uit niet veel meer dan een introductiebijeenkomst op de eerste dag. Afhankelijk van het functieniveau duurt het gemiddeld 6 tot 9 maanden dat een medewerker is ingewerkt. Een gedegen introductieperiode zorgt ervoor dat:

 • uw nieuwe medewerkers zich snel op hun plaats voelen
 • medewerkers zich gewaardeerd voelen
 • ze goed de weg weten in uw organisatie
 • ze bekend zijn met de regels en gewoonten
 • hun kennis en betrokkenheid vergroot
 • ze snel inzetbaar en daardoor productief zijn
 • uw image via via een extra boost krijgt
 • de vertrekintentie en ziekteverzuim minder zijn.

Wij helpen organisaties dergelijke programma’s op te zetten, in te richten en waar nodig de opstart te begeleiden. Daarvoor behoren de deelnemers betrokken te zijn van aanvang af bij de opstelling van het programma. Draagkracht krijg je door betrokkenheid.

Met onze hulp bent u ervan verzekerd dat u een professionele opzet krijgt. Wij letten o.a. op:

 • Wie zijn betrokken bij de introductie, hoe, waar en wanneer?
 • Welke doelgroepen zijn er te onderscheiden?
 • Welke resultaten moeten bereikt worden?
 • Welke elementen horen er voor en op een eerste dag aan de orde te komen?
 • Wat moet er geregeld zijn bij binnenkomst en wie zorgt daarvoor?
 • Hoe ziet het inwerkprogramma eruit?
 • Hoe gaan we na of de informatie beklijft?
 • Welke hulpmiddelen gebruiken we daarvoor?
 • Wat wil de persoon van zichzelf laten zien?
 • Etc.


 

Onze toegevoegde waarde bestaat uit:

 • Het projectmatig inrichten van een introductie proces
 • Begeleiden van projectgroep
 • Opstellen van programma en checklists
 • Verzorgen uitvoering introductiemateriaal (Presentaties/films)
 • Inrichten van inwerk en instructie schema’s
 • Begeleiden van introductieregisseurs
 • Uitwerken mentoren/coach programma’s
 • Vormgeven kennis-check
 • Organiseren van updates en evaluaties
 • Etc.

Neem eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs om u te laten informeren over state of art programma’s.