Functiewaardering in nieuw perspectief

Functiewaardering was in. Vlak na WOII werd met de “genormaliseerde methode” getracht een evenwichtige en rechtvaardige beloningverdeling te krijgen. Door de detailleringen in de beschrijvingen ontstonden bureaucratieën, vervelende bezwaar en beroepsprocedures en zelfs hele afdelingen HR hielden zich er mee bezig. Het schoot zijn doel voorbij: niet meer de verdeling werd belangrijk, maar hoe kon je met een beschrijving het meeste gaan verdienen, c.q. een salarisschaal hoger komen. Vandaag de dag is dit fenomeen gelukkig aan het uitwasemen. Functiebeschrijvingen dienen waar ze toe horen: het karakter van de functie aan te geven. Ze staan in een breder perspectief, zijn nauw verbonden met beloning en salarissystematiek, performance management, competenties, loopbaanmatrix, werving en selectie, prestatie en potentieelmatrix, personeelsplanning en opleiding en ontwikkeling.

Het doel van organieke functiewaardering is de functie te omschrijven en te waarderen en niet de functionaris. Functiewaardering in breed perspectief gaat verder dan dat, omdat het minder gaat om wat de medewerker doet, maar om hoe kan hij kwaliteit leveren en zich ontwikkelen, zodat de organisatie zich ontwikkelt.


 

Wat wij bieden op het gebied van functiewaardering

Er zijn een aantal welbekende en goede functiewaarderingsystemen op de markt, waar veel research en ontwikkeling in heeft gezeten. Wij hebben nimmer de behoefte gehad daarnaast iets nieuws te ontwikkelen. Buiten dat gaan die systemen in oorsprong nog uit van puntenwaarderingen, terwijl in huidige ontwikkeling de waardering meer plaatsvindt via onderlinge vergelijkingen. Op basis van een aantal referentiefuncties worden alle andere functies “ingeslot”. Niettemin kennen wij vrijwel alle systemen in diepte en weten ze te hanteren. Vandaar dat wij ons richten op:

 • Projectbegeleiding: keuze en implementatie van functiewaarderingssystemen.
 • Interviewen functiehouders.
 • Opzetten van functiehuis c.q. functiefamiliematrix.
 • Maken, updaten of reviewen van functieomschrijvingen.
 • Begeleiden inslotsessies (indeling functies).
 • Voorzitten, deelnemen, secretariaat voeren van beroeps- of bezwaarcommissies (in gevallen waarin wij verder niet betrokken zijn geweest bij de indeling) c.q. onafhankelijk lid namens werkgever, werknemers of OR.
 • Verzorgen managementrapportages.

 

Gekoppelde activiteiten

Uiteraard kunt u ons ook inschakelen voor:

 • Het opzetten van een waardering/salarissystematiek.
 • Inrichten van een loongebouw.
 • Beoordelingssystematiek.
 • Loopbaan matrix.
 • Competentiemanagement.
 • Beschrijven van functie- en advertentieteksten voor werving/selectie en loopbaanprofielen.

 

Waarom zou u ons kiezen?

 1. Naast systeemkennis hebben wij veel ervaring vanuit de organisatie zelf.
 2. Wij weten daardoor als geen ander hoe u zich als klant begrepen wilt worden.
 3. Met respect voor alle systemen zijn wij niet gebonden aan systeemregels en kunnen wij maatwerk voor u leveren.
 4. Onze overhead is laag en daardoor zijn de kosten meer dan concurrerend ten opzichte van de systeemhouders.
 5. Wij zijn praktijkgericht en houden het eenvoudig en overzichtelijk waar het kan, omdat wij weten dat management niet teveel poespas wil.

Neem daarom contact met ons op voor een verdere kennismaking.