In hun poging om een vergrijzend bestand te vergroenen zijn bedrijven bezig alvast jonge en nieuwe medewerkers te rekruteren. Wetende dat de slag om personeel over een aantal jaren gaat beginnen en dat de uitstroom van de vergrijzing ook verlies van kennis betekent, worden jong afgestudeerden nu al boven de formatie aangetrokken.

Bedrijven werken aan het sexy maken van hun imago, om zo de beste kandidaten te kunnen werven.

Daarmee is het toekomstige probleem echter nog niet opgelost. Met veel elan en soms allerlei beloften worden de nieuwe medewerkers geplaatst in afdelingen waar al jaren eenzelfde structuur en/of cultuur heerst. “Deze jonge groeispruiten verdorren of raken soms beklemd in een verstikkend klimaat”. Het gevolg is dat na enige tijd het jonge talent het elders zoekt en men weer even ver is als aan het begin. Sterker nog men is achteropgeraakt. De overdracht van kennis is niet succesvol verlopen, veranderingen zijn niet bewerkstelligd en het bedrijf en de medewerkers zijn een illusie armer.


 

Mentorschap

Om nieuwe medewerkers in te werken, maken een aantal bedrijven gebruik van mentorschap. De mentor introduceert de nieuweling bij mensen, maar zorgt ook dat de nodige kennis en contacten verkregen wordt. In een enkel geval is dit mentorschap uitgebreid met de verantwoordelijkheid om de carrièreontwikkeling van betrokkenen te begeleiden. Onafhankelijk van de lijnmanager is de mentor verantwoordelijk voor het ontwikkelingsgericht functioneren en leren. Daarmee wordt zorg gedragen voor het belang van de nieuwe functionaris, waarmee het leerproces evenveel aandacht krijgt als het werkproces. Deze “niet voor de leeuwen gooien-methodiek” werkt echter niet overal even succesvol. De veranderingen zijn namelijk in hoofdzaak alleen maar op de binnenkomer van toepassing, die zich veelal nogal geleid moet gaan opstellen. Vanuit dat gegeven is verder gezocht naar een breder leerklimaat, waarin alle partijen openstaan voor verandering.


 

Wederkerige coaching

Daar waren jongeren dreigden te verstikken of al snel de oude cultuur aannamen, terwijl men meer dynamiek of nieuw initiatief had verwacht is geëxperimenteerd met duo mentoring. De successen daarvan zijn zo overtuigend, dat deze navolging verdient. Deze constructie blijkt te werken en is een uitstekende manier om ouderen en jongeren op een ongedwongen manier aan elkaar en van elkaar te leren hoe met veranderingen in het werk omgegaan kan worden.

In concreto worden jongeren gecoacht in werkprocessen, in het functioneren in een organisatie en in hun ontwikkeling. De ouderen worden gecoacht in het coachen, waarin zij leren dat de komende verandering van de nieuwe medewerker alleen maar past in een totale verandering. Een klimaat verfrissing is voor alle partijen gunstig. Topspelers hebben een coach en zo verdienen kennis- en cultuurdragers binnen organisaties ook een coach om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Daarin hebben jongeren een belangrijke rol. Zij brengen nieuwe kennis binnen, ideeën over een nieuwe cultuur of andere werkwijzen, omgang met klanten van een nieuwe generatie en bovenal zij willen graag ook leren zichzelf te ontwikkelen in plaats van dingen opgelegd te krijgen. Dit alles past beter binnen een omgeving die voor een totale ontwikkeling openstaat in tegenstelling tot een heersende cultuur die zijn stempel ergens op wil drukken. Zeker als overdracht van werk tendeert naar het zelf van werk verlost willen worden. Verandering en ontwikkeling hebben zo het meeste resultaat als dit voor iedereen geldt.


 

Facilitator

interMaction begeleidt management en organisaties in Duo Mentoring. Zij kent de effectiviteit, heeft ervaring in het begeleiden van groepen en individuele coaching en helpt u met het bouwen aan een toekomst voor uw organisatie. Wij faciliteren de Duo mentorprocessen in uw organisatie.