In Nederland zijn CAO’s, reglementen personeel en handboeken de gewoonste zaak van de wereld. In andere werelddelen is dit wel anders. Dit houdt natuurlijk verband met de wijze waarop onze arbeidswetgeving tot stand is gekomen en het huidige poldermodel dat wij in Nederland hanteren. De meningen zijn nogal verdeeld als het om medezeggenschap gaat. De één vindt dat je ze nodig hebt en de ander is ze liever kwijt dan rijk. De huidige wetgeving en de gegroeide situatie moeten echter als feit gezien worden en zijn daarbij en daarmee uitgangspunt voor het overleg dat partijen met elkaar voeren.


 

CAO Onderhandelingen een vak apart

Het onderhandelen over een CAO is niet te vergelijken met commerciële onderhandelingen, er:

 • moet altijd een resultaat uit komen, de onderhandelingen kunnen nooit gestopt worden;
 • is geen sprake van dat partijen/personen elkaar kunnen uitzoeken;
 • beide partijen vertegenwoordigen en dienen rekening te houden met een achterban;
 • is behalve de spanning om een deal te verkrijgen, ook soms sprake van een emotionele spanning;
 • zijn nooit eenmalige deals, ook daarna moeten partijen met elkaar verder.

Daarmee zijn de onderhandelingen voor management vaak ondoorzichtig, verwarrend en frustrerend, ze zijn immers anders gewend.

CAO onderhandelen is een vaardigheid, waarvan het theoretische concept wel geleerd kan worden, maar uiteindelijk alleen vanuit ervaring op een goede manier kan plaatsvinden.

Professionals:

 • kunnen de taal en de emotie lezen;
 • weten om te gaan met kansen en bedreigingen;
 • zijn creatief in het bedenken van oplossingen
 • begrijpen CAO teksten en hun consequenties
 • werken vanuit bredere paradigma’s dan het onderhandelingspunt op zich;
 • kennen de arbeid- en sociale wetgeving;
 • zijn op de hoogte met de trends en ontwikkelingen;
 • kunnen de marktconformiteit goed wegen.

 

Onze ondersteuning

Wenst u ondersteuning bij de onderhandelingen? Zit het overleg vast? Wilt u advies of wenst u een sparringpartner om het overleg voor te bereiden? Neem dan contact met ons op.

Wij beschikken over een netwerk van professionals die jarenlange ervaring hebben in CAO onderhandeling, op bedrijf- of branche niveau. Specialisten die door de wol geverfd zijn, die stakingen, bedrijfsbezettingen en reorganisaties hebben meegemaakt en in staat zijn geweest de verhoudingen te normaliseren. Ook voor reguliere CAO trajecten bieden wij ondersteuning.